Kurser

Manner Peschcke-Køedt

Kursus for musiklærere

Manner Peschcke-Køedt – Lige i Øret. Kropslig og legende musikundervisning 

Kurset afholdes i Black spot på Sønderborghus.

Kurset, som tager udgangspunkt i materialerne ”Lige i øret”, sætter fokus på musik og skabende aktiviteter, hvor kroppen og legen sættes i spil. Når du selv får en legende tilgang til musikken og din undervisning, vil det automatisk smitte af på børnene, så de kan skabe produkter til værdi for dem selv og hinanden. Dette sker automatisk, når de udtrykker sig selv gennem skabende, kropslig og legende musik med baggrund i egen viden, fantasi og idéer

Gennem praktiske øvelser vil kursisterne få indblik i metoder og repertoire til direkte brug i deres musikundervisning, som opbygger elevernes nysgerrighed og umiddelbare lyst til at bruge krop og stemme. Materialet er rettet mod musikundervisningen i Indskolingen, men meget af kursets indhold kan dog også bruges på mellemtrinnet.

Intentionen med kurset er at inspirere til at tænke musikundervisning som en leg i stedet for reproduktion og indlæring. Det er tanken, at kursisterne vil udvikle deres egne musikalske færdigheder igennem de kropslige og legende aktiviteter, og dermed få ny inspiration til at undervise børn i at deltage i et musikalsk fællesskab på meningsfuld måde.

Musikudøvelse kan være med til at skærpe elevernes koncentration og personlige indstilling og styrke tiltroen til elevens egne evner

På kurset arbejdes der med:

 Sang, dans og spil (SDS)

 Musikalsk klasseledelse

 Musikalsk skabende processer

 Tromme og Percussionspil

 Sang og stemmebrug

 Musikalske grundbegreber: Form, puls, rytme, dynamik og melodi

Elevens alsidige udvikling:

 styrke elevens lyst til at lære

 øge elevens mulighed for at lære på forskellige måder

 styrke elevens sociale relationer og muligheden for at lære sammen med andre

Tværgående temaer:

Innovation og entreprenørskab > Handling, kreativitet og personlig indstilling.’

Bevægelse > Mange af øvelserne/sangene er indskrevet til de 45 minutters aktivitet indenfor bevægelse og er yderst velegnede som elevaktiviteter

Fælles mål musik:

Musikudøvelse: Sangrepertoire - Sangteknik - Sanglege og bevægelseslege - Spil

Musikalsk skaben: Lydformning - Bevægelse – Improvisation

Baggrund:

Manner er Uddannet Almen musikpædagog fra Kbh. Musikkonservatorium og Cand.pæd. i didaktik (Musikpædagogik) fra DPU (Aarhus universitet)

Underviser på efteruddannelseskurser for pædagoger og musiklærere overalt i landet

Underviser på musikskole/folkeskole (Frederiksberg på 20. år)

Forfatter og komponist til undervisningsmaterialet ”Lige i øret” sammen med Kirsten Juul Seidenfaden

Musiker i Lige i øret

Se evt. mere på www.ligeiøret.dk

 

Deltagere: Max 30

Målgruppe: Indskoling

Varighed: 3 timer fra kl. 14:00 - 17:00

Dato: 6.11. 2019 lokale følger

 


Tilmeld dig her


06.11.2019 kl. 14:00 Pladser: 19

Se allerede tilmeldte

Skole Kontaktperson
augustenborg skole Heidi Valentin
Broager Skole Julie Schou Schjelde
Broager Skole (1) Anne Rødbroe Broch
Global House Kerstin Lehmann
Gråsten Skolen Jakob Rousing
Hørup Centralskole Anna Kruse Ibsen
Nybøl Skole Nina M. Gabelgaard
Nydamskolen Michael Kammann
Ulkebøl Skole Carsten V. Pedersen

Folkene bag

Om os

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 63 50 98

> Skriv til os