Aktører

Sæt opera på skoleskemaet sammen med Den Jydske Opera

Den Jyske Opera tilbyder sammen med Det Sønderjyske Sangcenter og Sønderborg Teaterforening helt gratis dig og din skole at få Opera i Undervisningen.

 

Gratis tilbud til skoler i Sønderborg:

Kom til inspirationsdag d. 9.9 2016

sæt opera på skoleskemaet i din egen klasse

kom til generalprøve på Den Jyske Operas opsætning af Rossinis Askepot

i Alsion d. 6. 10 2016 kl. 13.00.

 

Den Jyske Opera tilbyder sammen med Det Sønderjyske Sangcenter og Sønderborg Teaterforening helt gratis dig og din skole at få Opera i Undervisningen.

Opera i Undervisningen er et læringsforløb, som sætter dig i stand til selvstændigt at arbejde med opera – sang og musik og tekst og drama – i din klasse.

Opera i Undervisningen består af tre dele:

1. Inspirationsdag d. 9.9. kl. 9-15

Du og andre lærere prøver på egen krop metoder, materialer og idéer og får konkrete forslag til undervisningsforløb til brug i egne klasser (5.-6.kl).

2. Eget arbejde i klassen i ugerne 37-40.

På baggrund af materialet udleveret på inspirationsdag og med mulighed for sparring og støtte undervejs fra Den Jyske Operas formidlere.

3. Generalprøve på Askepot i Alsion d. 6.10 kl. 13.00-ca. 16.00

Sønderborg Teaterforening tilbyder gratis billetter til dig og din klasse til generalprøven d. 6. oktober kl. 13.00. Forestillingen varer over 2 timer, og I kan beslutte om I vil gå i pausen og selv digte en slutning.

Mere om…

Inspirationsdagen

Vores mål for dagen er at give dig inspiration, lyst og mod til at arbejde med musikdramatik i dit eget daglige arbejde med børn og unge.

Vi præsenterer konkrete metoder, materiale og idéer, som forbereder jer til den opsætning af Askepot, I inviteres til. Metoderne er drama og musiklege, som bruges til på en legende, meddigtende og organiseret måde at "åbne døre" ind i konkrete værker.

Disse metoder kan uden videre overføres til dansk, kristendom, historie og sprogfag. Metoderne kan bruges på alle klassetrin, men her er materialer målrettet 5.-6kl. Rossini har skrevet sin opera primært med tanke på et voksent publikum, men fordybelsen i værket via disse metoder giver eleverne masser af mulighed for identificere sig med Askepot og hendes søstre og konflikt-stof, de helt sikker kender til.

Efter kurset tilbyder vi sparring ved en af formidlerne på inspirationsdagen.

Program for inspirationsdagen (ret til ændringer forbeholdes)

Kl. 9.00-9.15 Velkomst

Kl. 9.15-10.00 Opvarmning af os, opvarmningsøvelser og sang

Kl. 10.00-10.15 Refleksion og snak vedr. sang

Kl. 10-15-10.30 Pause

Kl. 10.30-11.30 Musikdramatisk fortolkning (MDF) – fase 1

Kl. 11.30-11.45 Refleksion og snak vedr. MDF fase 1

Kl. 11.45-12.30 Frokost

Kl. 12.30-13.30 Musikdramatisk fortolkning (MDF) – fase 2

Kl. 13.30-13.45 Refleksion og snak vedr MDF fase 2

Kl. 13.45-14.00 Pause og kaffe og kage!

Kl. 14.00-14.30 Forberedelse af eget arbejde i klassen ( i grupper)

Kl. 14.30-15.00 Refleksion og afrunding – og tak for i dag.

…Opera på eget skoleskema

Materialer og metoder lægger op til arbejde i egen klasse i 2-4 moduler (90 min.). Antal afgør du selv. Nogle aktiviteter kan omformes, så de kan finde sted i fx danskundervisningen i stedet.

…Fælles forenklede mål

Arbejdet med musik efter disse metoder sætter fokus på flg. mål i musikfaget: Musikudøvelse

Kompetencemål:

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Færdigheds- og vidensmål:

Sangrepertoire, sangteknik

Musikforståelse

Kompetencemål:

Eleven kan lytte opmærksom til og udtrykke sig varieret om musik

Færdigheds- og vidensmål:

Musikoplevelse, analyse, musikhistorie, musikkens funktion (6.kl.mål).

…Sparring

I perioden, hvor I arbejder i egne klasser, kan I få sparring (via skype eller tlf.) hos Susanne Vinther. Hun kan hjælpe med at huske musikken, med at omforme materiale og give jer input.

…Tilmelding

Tilmelding foregår på mail til Lene Juul Langballe på ljl@jyske-opera.dk senest 15.8. kl. 12.00.

Angiv venligst klassetrin, hvor mange klasser du deltager med og samlet antal billetter til generalprøve d. 6.10. inkl. ledsagende lærere.

Der er et begrænset antal pladser på både inspirationsdag og generalprøve , så tøv ikke for længe med din tilmelding.

…Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive en mail til Lene på ljl@jyske-opera.dk.

Med venlig hilsen

Lene Juul Langballe, Producent for formidling, Den Jyske Opera

Mette Rasmussen, leder af Det Sønderjyske Sangcenter

Frede Jensen, formand, Sønderborg Teaterforening

                     

Folkene bag

Om os

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 63 50 98

> Skriv til os