Aktører

Sang, bevægelse og læring (SBL)

Efteruddannelsesforløb for folkeskolelærere og pædagoger

I samarbejde med House of Creativity, tilbyder Sangcentret efteruddannelse i sang, bevægelse og læring.

Projektet er landsdækkende og henvender sig til folkeskolens lærere og pædagoger, der har sang som element i deres undervisning. Uddannelsesforløbet består af holdundervisning i sang-/kormetodik, sangundervisning (egne færdigheder) samt konsulentbesøg i egen undervisning. 

Holdundervisningen foregår i Aabenraa, mens den individuelle undervisning så vidt det er muligt lægges på din skole ifm konsulentbesøgene i din undervisning.

Lærere og pædagoger ansat i folkeskolen, der fungerer som musiklærere eller på anden vis understøtter skolens musikundervisning. Både erfarne og nyuddannede, med og uden linjefag/kompetencefag i musik. Der er ikke krav om formelle kompetencer inden for musik for at deltage. Den praksisorienterede tilgang på kurserne og den personlige sparring gør det muligt at rumme en bred målgruppe.

Kursisten opnår øgede kompetencer indenfor:

  • Musikfaglig formidling til børn med fokus på samspillet mellem stemme, krop og bevægelse. Inddragelse af krop og    bevægelse i musikundervisningen.
  • Brug af egen stemme som undervisningsredskab og viden om børnestemmens udvikling. Opvarmning, stemmetræning og intonation i tæt sammenhæng med repertoire.
  • Metoder til indstudering af nye sange og videreudvikling af kendte sange.
  • Musiklærerrollen i relation til sang- og bevægelsesundervisning målrettet forskellige klassetrin og forskelligartede elever. Sætte klare læringsmål, planlægge aktiviteter, genkende tegn på læring og evaluere i et fremadrettet perspektiv.
  • Refleksion over egen faglighed i forhold til at fremme såvel direkte sanglige og kunstneriske effekter som afledte effekter (bl.a. kognitiv udvikling, samarbejde, øget selvtillid).

Kurset kan tages som hel- eller halvårsforløb.

Fag: Musik

Hvor og hvornår:

Skolen kan planlægge over tre skoleår

Man kan vælge mellem et helårsforløb eller et halvårsforløb. De samme to forløb bliver udbudt hvert år i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19, så skolen har mulighed for at planlægge.

For at opnå optimal effekt for den enkelte lærer/pædagog og for hele skolens musik-undervisning anbefaler vi, at flere fra samme skole deltager - enten samtidigt eller forskudt.

Skoler i deltagerkommunerne betaler ikke kursusgebyr. Til gengæld er det en forudsætning, at du som kursist har mulighed for at deltage på alle kursusdage og indarbejde metoderne i din egen undervisning mellem kursusdagene. Derfor er opbakning fra leder og kollegaer vigtig.

Værdien af et opkvalificeringsforløb svarer til 20-25.000 kr. per musiklærer/pædagog.

Kontaktinfo: info@sangcentret.dk

Tilmeldingsfrist: 1. Juni 2017 ( kontakt eventuelt Det Sønderjydske Sangcenter).

Tilmelding dig her: http://sangenshus.dk/tilmelding-sang-bevaegelse-laering/

Download kursusbeskrivelse: :

http://sangenshus.dk/wp-content/uploads/2018/02/Sang-bev%C3%A6gelse-og-l%C3%A6ring-Kursusbeskrivelse-2018-Version-1-1.pdf

 

 

 

Folkene bag

Om os

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 63 50 98

> Skriv til os